Privacyverklaring

Augustus 2019

Zeker vandaag de dag wordt privacy steeds belangrijker. Daarom wil ik alle vertrouwen die je in mij stelt, ook terug geven aan jou.

Dit privacybeleid is van toepassing voor de website www.livmylife.nl. Liv My Life is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te begrijpen en te accepteren.

Algemene informatie
Liv My Life, via livmylife@icloud.com kunt u contact opnemen.

Rechtsgronden en doel(en)
De GDPR voorziet meerdere rechtsgronden. De rechtsgrond toestemming van de betrokkene, sluit in dit geval het beste aan. Dit omdat alle persoonsgegevens die Liv My Life ontvangt, door de rechtmatige eigenaar zelf zijn verstrekt aan Liv My Life.

De persoonsgegevens worden gebruikt met als doel lezers van Liv My Life te kunnen informeren over nieuw verschenen artikelen door middel van een door de lezer zelf geactiveerde ‘volg’ knop op de website.

Ook worden er persoonsgegevens ontvangen bij Liv My Life, wanneer iemand zelf een reactie plaats onder een artikel, met als doel de lezers van Liv My Life een reactie te kunnen laten plaatsen op een artikel of eerder geplaatste reactie(s).

Daarnaast worden er persoonsgegevens verzameld wanneer er door middel van het contactformulier contact wordt opgenomen met Liv My Life. Dit met als doel de lezer de mogelijkheid te geven in contact te komen met Liv My Life.

Om wat naamsbekendheid te creëren, vindt Liv My Life het natuurlijk hartstikke leuk als artikelen naast www.livmylife.nl, ook via andere kanalen worden verspreid. Daarom worden de artikelen ook gedeeld op Instagram, Facebook en LinkedIn (alleen van LinkedIn wordt geen social media button getoond). Er staat tevens een introductiefilmpje op Youtube. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Om te weten wat bovengenoemde social media kanalen voor privacybeleid doorvoeren, kun je hun eigen privacyverklaringen lezen.

Onder de artikelen staan via WordPress automatisch de volgende buttons weergegeven: Press this, Twitter, Facebook, Google+, Herbloggen en Like. Ook deze tool heeft weer als doel een reactie te kunnen geven op het artikel en/of de naamsbekendheid van Liv My Life te vergroten. Hiervoor geldt ook weer dat de meeste social media kanalen werken met cookies en zich houden aan de EU-US Privacy Shield. Om te weten wat bovengenoemde social media kanalen voor privacybeleid doorvoeren, kun je hun eigen privacyverklaringen lezen.

De website is gemaakt met behulp van WordPress, zij verstrekken een tool waarbij statistieken zoals lezersaantallen worden bijgehouden. Hiermee heeft Liv My Life als doel in te kunnen spelen op de behoeftes van de lezers. Uit deze statistieken zijn alleen algemene gegevens af te lezen en geen gepersonaliseerde gegevens.

Niet verstrekken van gegevens
Uiteraard ben je geenszins verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan Liv My Life en kun je onze website ook anoniem bezoeken. Als je anoniem wilt blijven, kun je geen gebruik maken van de ‘volg’ knop, het contactformulier of een reactie plaatsen.

Opslag
De opslag van persoonsgegevens vinden plaats zolang de website www.livmylife.nl bestaat. Voor de ‘volg’ optie van Liv My Life, geldt dat de persoonsgegevens worden bewaard zolang de inschrijving actief is. Deze inschrijven kan je je ten alle tijden ongedaan maken. Dit kun je doen door bij de mail met ‘[Abonneren] Bevestigd abonnement op berichten op Liv My Life’ op de ‘uitschrijven’ knop te klikken.

Als bezoeker van Liv My Life heb je recht op het intrekken van je toestemming tot zelf aangeleverde persoonsgegevens en inzage, rectificatie of wissing van je persoonsgegevens. Dit kan door te mailen naar livmylife@icloud.com.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Liv My Life zal zelf geen ontvangen persoonsgegevens doorspelen naar derden of gebruiken voor doeleinden anders dan het doel waarvoor de persoonsgegevens in eerste instantie zijn ontvangen.

Liv My Life is gemaakt door middel van WordPress, zij hebben hun eigen privacybeleid, welke is terug te vinden op hun website. Het zou kunnen zijn dat zij toegang hebben tot persoonsgegevens die worden verstuurd naar Liv My Life. Daarnaast wordt Liv My Life gehost bij hosting provider Automattic, gevestigd in US, zij brengen dus ook de persoonsgegevens van die worden verzonden naar Liv My Life onder op hun server. Voor hun privacybeleid kun je terecht op hun website.

Klachten?
Mocht je een klacht hebben dan zou ik graag horen wat deze is en hoop ik deze samen op te kunnen lossen. Hiervoor mag je mij mailen op livmylife@icloud.com. Heb je een klacht omtrent persoonsgegevens, dan kun je deze indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens via de ‘tip ons’ knop.